Veilige kerk

Het lijkt vanzelfsprekend dat je in een gemeente van de Protestantse kerk je veilig moet voelen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse kerk voor.

Dat is ook de reden geweest voor de PKN om alle kerkenraden op te roepen zich te bezinnen over het zijn van een veilige kerkelijke gemeente en daarop ook beleid te maken.

Als kerkenraad van onze gemeente Hagestein – Hoef en Haag zijn we daarmee gestart. Als eerste hebben we een aannamebeleid gemaakt voor nieuwe vrijwilligers. Daarnaast ook een document opgesteld met een gedragscode die geld voor alle vrijwilligers. 

Klik hier voor het document "Aannamebeleid vrijwilligers"

Klik hier voor het document "Gedragscode vrijwilligers"

De volgende stap die we zetten naar een veilige kerk is het opzetten van een team van vertrouwenspersonen. We zijn hiermee in contact met buurgemeenten zodat we hierin gezamenlijk kunnen optrekken

Klink hier voor het document "Vertrouwenspersonen"

Vervolgens willen we in de toekomst ook voor alle medewerkers die binnen onze kerkelijke gemeente een vrijwilligersrol vervullen met jongeren en/of ouderen een VOG aanvragen. In de vergadering van de jeugdraad met de jeugdwerkers van 13 september 2023 is daar al informatie (beknopt) over gegeven.

Voor meer informatie over “Veilige kerk” zie de site van de PKN. https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u