Diakenen

Het is de diaconale roeping van de christelijke gemeente om barmhartigheid te bewijzen in materiële, sociale, psychische en lichamelijke noden, zowel binnen als buiten de gemeente. De Heere Jezus was onder Zijn discipelen als Eén die diende. Hij heeft in Zijn bewogen houding en ook met Zijn daden ons de opdracht en het voorbeeld gegeven voor de dienst der barmhartigheid.

De diakenen dragen de verantwoordelijkheid om hierin leiding te geven. Zij zorgen verder voor de praktische uitvoering van een belangrijk deel van de diaconale arbeid. De diaconie zamelt ook middelen in om die te verdelen onder diaconale doeleinden.

Het college van diakenen

Voorzitter: A. de Jong
Secretaris: B.A. de Groot
Penningmeester: E.M. den Oudsten

ANBI

Het is verplicht voor gemeentes om op hun website een zogenaamde ANBI pagina op te nemen, zodat giften fiscaal aftrekbaar blijven. 

Giften voor de het werk van de Diaconie

Giften voor het werk van de diaconie kunnen overgemaakt worden op het volgende bankrekeningnummer: 

NL24 RABO 01541 97807
T.a.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag. 

Verder kunt u door middel van collectebonnen of contact geld uw gift geven tijdens de diensten in de kerk. Over het bestellen van collectebonnen vindt u hier meer informatie.

 

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u