Kerkrentmeesters

Taken en rollen

Aan het college van kerkrentmeesters is de zorg toevertrouwd van de materiële en financiële zaken van de gemeente. Zij draagt o.a. verantwoordelijkheid voor de geldwerving, het beheer van de gebouwen en de betaling van financiële verplichtingen.

Geldwerving voor de voortgang van de gemeente

In elke kerkdienst wordt er voor deze doelen een collecte gehouden en op de laatste zondag van de maand nog een extra collecte. Een keer per jaar vindt er een rondgang plaats door de gemeente met het verzoek om een vrijwillige bijdrage via de actie kerkbalans.

Lidmaten zijn bovendien een bijdrage verschuldigd van € 10,- door de Solidariteitskas, dat aan het begin van het winterseizoen wordt opgehaald. De helft van dit bedrag is voor een landelijke kas, waaruit steun wordt verleend aan bijzondere situaties en kleine gemeenten. De andere helft blijft besteedbaar binnen onze eigen gemeente.

Het college van kerkrentmeesters

voorzitter: R. van de Water
secretaris: L.J. van der Linden
algemeen lid: R. de Waard

E-mailadres: kerkrentmeesters@ hervormdhagestein.nl

De administratie wordt gevoerd door kerkelijk-ontvanger: Mevr. J.C. van Weverwijk 

Commissie van advies

Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door de commissie van advies. In de deze commissie zitten vijf gemeenteleden die het college van kerkrentmeesters advies geven over vraagstukken met betrekking tot het onderhoud van de gebouwen en het besteden van de financiële middelen. Tevens controleert deze commissie de jaarrekening en de begroting. 

ANBI

Het is verplicht voor gemeentes om op hun website een zogenaamde ANBI pagina op te nemen, zodat giften fiscaal aftrekbaar blijven. 

Giften voor het werk van de kerkrentmeesters

Giften voor het werk van de kerkrentmeesters kunnen overgemaakt worden op het volgende bankrekeningnummer: 

NL13 RABO 03360 10052
T.a.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag. 

De hervormde gemeente biedt u de mogelijkheid om voor kerkelijke en diaconale doeleinden collectebonnen te gebruiken. De collectebonnen kunnen worden opgehaald op de laatste zaterdag van de maand als de schuur open is tussen 10.00-12.00 uur. In verband met de tijd die nodig is om het geld over te maken dient u dan wel tijdig het geld voor de collectebonnen over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Ons advies is minimaal een week van te voren aan te houden. Dit zal enige planning van uw kant vergen, realiseren wij ons.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar per 20 stuks. 
Geeft u duidelijk aan hoeveel bonnen u wilt hebben en van welk couponbedrag. 

20 bonnen á €0,75 = €15,00
20 bonnen á €1,60 = €32,00
20 bonnen á €3,00 = €60,00
20 bonnen á €6,00 = €120,00

Veilige kerk

De PKN heeft alle kerkenraden opgeroepen zich te bezinnen over het zijn van een veilige kerkelijke gemeente en daarop ook beleid te maken. Lees hier hoe wij daar invulling aan geven. 

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u