Over ons

Wie zijn wij

De Hervormde gemeente Hagestein-Hoef en Haag is de christelijke gemeente die present wil zijn voor de mensen in Hagestein en Hoef en Haag. De kerk staat in het Dorp Hagestein. We zien het als ons missie om het geloof uit te dragen naar de mensen van beide dorpen. Als gemeente horen we tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we verwant aan de Gereformeerde bond. Binnen de PKN valt onze gemeente in de classis Gorinchem. Voor informatie over ons beleid verwijzen we naar het beleidsplan

Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente wordt de kerkenraad genoemd. De kerkenraad is een door de gemeente gekozen groep mannen die zich geroepen weet om leiding te geven aan de gemeente. Leiding geven betekent voor een kerkenraad dat zij de mensen in de gemeente voor ogen heeft en werkt aan de opbouw van de plaatselijke kerk en het verspreiden van het evangelie. De kerkenraad bestaat uit 11 personen; 7 ouderlingen, waarvan 3 met rol ''kerkrentmeester''  3 diakenen en 1 predikant

Een ambtstermijn is in principe 4 jaar en men kan twee keer herkozen worden, waardoor een ambtsdrager maximaal 12 jaar aaneengesloten deel uit kan maken van de kerkenraad. De ambtstermijn verstrijken in onze gemeente per 30 april. 

Bij de verkiezing stelt de kerkenraad een dubbeltal op, op basis van namen die door gemeenteleden zijn ingediend. De belijdende leden kunnen hun stem uitbrengen zodat er een nieuwe ambtsdrager gekozen wordt.  

Iedere zes 6 jaar vraagt de kerkenraad aan de gemeente of deze procedure gehandhaafd kan blijven of dat er een andere, eveneens door de PKN vastgestelde procedure wordt gebruikt. 

Predikant

Ds. P.J. Matze
Dorpsstraat 23
4124 AL Hagestein
predikant@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u