Kringen

Het gemeenteleven wordt grotendeels ook gekenmerkt door de samenkomsten die op verschillende plekken worden georganiseerd. In de gemeente worden een viertal kringen georganiseerd, allemaal met een ander karakter en doel. Lees hieronder meer over de kringen. Spreekt een kring u aan of heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de contactpersonen

 

Klik hier voor de agenda

Bijbelkring Verdieping in het christelijk geloof

Er is een dinsdagavond-bijbelkring en een woensdagmiddag-bijbelkring. Eén keer in de drie weken komen deze kringen bijeen. De deelnemers bereiden de avond voor door thuis een hoofdstuk uit een bijbelstudieboekje te lezen en de vragen alvast te overdenken. De predikant of voorzitter houdt tijdens de kring een korte inleiding over het Schriftgedeelte en vervolgens bespreken we de vragen uit het boekje. Meestal zijn er zo'n 20 deelnemers, maar er kunnen er zeker nog bij. Welkom! Kijk in de agenda voor de eerst volgende avond. 

Contactpersoon middagbijbelkring: Reinier van de Water
Contactpersoon avondbijbelkring: P.J. Matze

Op weg kring Maak kennis met het christelijk geloof

In het geloof is iedereen onderweg. Ongetwijfeld is de één verder op weg dan de ander. Dat kan te maken hebben met kennis van de Bijbel en het christelijk geloof, met christen zijn in de praktijk van je leven, met vertrouwen en zekerheid of met groei in de relatie met God. De op weg kring gaat over deze (basis)onderwerpen van het christelijk geloof. Het bijzondere van deze kring is echter dat er alle ruimte is voor wie nog niet zo lang onderweg is, of pas net besloten heeft om op weg te gaan. Het zou mooi zijn als het zo gaat als bij de Emmaüsgangers in Lukas 24: Ze waren samen op weg en opeens kwam de Heere Jezus Zelf bij hen lopen en begon de Bijbel voor hen te leven... Wees welkom en neem gerust iemand mee voor een eerste kennismaking met het christelijk geloof. Een kringavond duurt van 20.00 tot 21.30 uur. 

Contactpersoon: P.J. Matze

Themakring Ontmoetingen rondom de Bijbel

Eenmaal in de drie weken komt de themakring bij elkaar. We gebruiken een boekje met gespreksvragen. In onderling gesprek helpen we elkaar bij allerlei vragen over het geloof en bovendien leren we elkaar als gemeenteleden beter kennen. Hartelijk welkom.

Contactpersoon: Adriaan Noteboom

Jongerenkring Geloven in het dagelijks leven

De jongerenkring is een kring voor jongeren die met elkaar willen doorpraten over het belang van geloven. Waarom geloof je? Wat betekent dat voor je leven van elke dag? Met elkaar praten we door over deze en andere vragen, aan de hand van thema’s of een boekje. De kringleden bereiden zelf (in overleg) een avond voor. We komen eens per drie weken bij elkaar. Een gezellige en verdiepende kring waar jij van harte welkom bent!

Contactpersoon: Wilco & Mariska Kortleven

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige