slide 1

 

                 

Activiteiten

In het kader van de opening van het winterwerk worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

18 sept. om 9:30u is er een kerkdienst in het kader van het jaarthema. Het thema is ''Enthousiasme gezocht!''. De dienst begint om 9:30u in de kerk op de Dorpsstraat in Hagestein. 
Klik hier om mee te kijken.
 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of fris te drinken. 

Vanaf 19 sept starten alle clubs, verenigingen en kringen weer. 
Klik hier voor de agenda.

24 september vanaf 14:00u is er een gemeentedag, het programma ziet er alsvolgt uit:

14.00 uur Start fiets(puzzel)tocht bij de pastorie
15.30 uur Koffie, thee en fris met wat lekkers in de pastorietuin
17.15 uur Maaltijd
18.45 uur Prijsuitreiking fietspuzzeltocht en afsluiting

Verder..

Enthousiasme gezocht!

Waar bent u enthousiast over? Waar besteedt u de meeste energie aan? Mogelijk is dat uw gezin, uw werk of een hobby. Helaas leven we in een tijd waarin velen zich geremd voelen in enthousiasme. Met een horizon vol crisissen kan het vlammetje van levenslust en enthousiasme gemakkelijk op een laag pitje komen te staan, en soms zelfs uitdoven. Negatieve omstandigheden kunnen stressvol en verlammend werken. Ook in de kerk is dit op verschillende manieren voelbaar.

Het jaarthema voor het komende seizoen is: 

‘Enthousiasme gezocht!’

Dit thema is bedoeld om op zoek te gaan naar een versterking en vernieuwing van het kerkelijk leven. En dat is zeker mogelijk als de oorspronkelijke betekenis van het woord gaat leven. Het Griekse woord ἔνθεος (entheos) kan opgesplitst worden in ‘en’, wat in betekent en het woord ‘theos’, wat God betekent. Iemand die enthousiast is, is ‘in God’ of ‘van God vervuld’. Dit woord komt niet direct in de Bijbel voor, maar wel het principe. De Bijbel staat vol met mensen die vol van God zijn, die enthousiast zijn, en een bijzonder getuigenis achtergelaten hebben. Zij zijn als het ware als een brandende fakkel geweest, die tot hun dood toe, geschenen hebben als heldere lichten in een duistere wereld.

In de Bijbel komt enthousiasme met name naar voren in het woordje ijver. We komen Gods ijver tegen als Hij zich bekend maakt als de God, die vol passie Zijn verbondsrelatie met Zijn volk wil beschermen (Exod. 20:5). De priester Pinehas wordt geprezen als hij met ijver ingrijpt als Gods Woord niet serieus wordt genomen (Num 25:11). Toch blijkt dat niet alle ijver goed is. Paulus was zeer ijverig voor Gods Woord voor zijn bekering, maar sloeg de plank mis. In zijn blinde ijver vervolgde hij volgelingen van Jezus. Nadat God aan hem verscheen, veranderde God zijn hart waarna hij met een goede ijver ging strijden voor Gods belang.

In het komende seizoen willen we stilstaan bij de vraag hoe Gods kracht ook ons leven kan aanraken en vernieuwen. God is namelijk tot het uiterste gegaan om dit voor ons mogelijk te maken. Hij zond Zijn Zoon, die met ijver (enthousiasme) Zijn taak volbracht tot het einde toe (Joh 2:17). Hij wil Zijn kracht, door Zijn Woord en Geest uitwerken in het leven van elke gelovige. Maar die kracht komt niet zomaar aanwaaien. In het verhaal van Nicodemus laat Hij zien hoe Hij deze kracht geeft.

 

Diaconaal thema ''Licht op Zuid''

We zamelen dit jaar geld in voor ‘Licht op Zuid’, een multiculturele geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Een belangrijk onderdeel van het werk daar is diaconale hulp. Die is erg nodig in een wijk waar veel financiële en maatschappelijke problemen zijn.

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Diaconaal maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten bestaan uit een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, taallessen, kinderfeesten, maatschappelijk werk en dienstverlening. Het loopt storm: voor alle activiteiten hebben we wachtlijsten die we door het werven van extra vrijwilligers snel proberen op te heffen. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval.

Lees hier meer op de site van de IZB

Klik hier voor de website van ''Licht op Zuid''

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige